معاونت امور اجتماعی

رزومه معاون اموراجتماعی

رزومه معاون امور اجتماعی

 

نام : عباس

نام خانوادگی : بلندی

 

در آبان 77 بعنوان کارشناس حقوقی اداره کل بهزیستی استان یزد استخدام شد در سال 79 در کنار مسئولیت امور حقوقی مسئولیت بازرسی استان یزد را نیز بر عهده داشت ن در سال 82 پس از اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته مدیریت دولتی بعنوان رئیس امور اداری بهزیستی استان یزد سپس بعنوان معاون دانشجویی مرکز آموزش علمی کاربردی بهزیستی استان یزد و همزمان مسئولیت بازرسی استان را داشت.

در سال 87 با انتقال به استان کرمان ابتدا بعنوان مسئول بازرسی بهزیستی شهرستان رفسنجان و در سال 89 بعنوان ریئس اداره بهزیستی شهرستان کرمان و سپس بعنوان رئیس اداره بهزیستی شهرستان رفسنجان منصوب شد و از تاریخ 93/7/12 به عنوان معاون امور اجتماعی بهزیستی استان کرمان مشغول به فعالیت می باشد.

مسئولیت های جانبی : مسئول اجرای طرح تکریم ارباب رجوع – دبیر کمیته نظام پیشنهادات –نماینده مدیریت در کمیته راهبردی 165 کارشناس برنامه ریزی – عضو شورای کارشناس – عضو ستاد اقامه نماز – عضو کمیسیون ماده 26- دبیر کمیته تحول اداری بهزیستی استان یزد – تدریس در مرکز علمی کاربردی بهزیستی یزد – مدرس دوره های نظام پیشنهادات و ارتقا مستمر کیفیت