مدیرکل بهزیستی مطرح کرد : باید از ظرفیت های افراد و مسئولین که نگاه مثبت نسبت به مسائل اجتماعی جامعه دارند استفاده نمود .

مدیر کل بهزیستی استان کرمان با سرپرست دفتر امور سیاسی انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری در محل استانداری استان کرمان دیدار و گفت و گو نمود .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی استان کرمان با تبریک انتصاب حمید ملانوری به سمت دفتر امور سیاسی استانداری استان کرمان گفت : باید از ظرفیت های افراد و مسئولین که نگاه مثبت نسبت به مسائل اجتماعی جامعه دارند استفاده نمود .

عباس صادق زاده با اشاره به حل زیر ساخت های اجتماعی  جامعه عنوان کرد: به دلیل جهل و ناآگاهی مردم نسبت به مشکلات و مسائل اجتماعی مربوط به خودشان آسیب های اجتماعی متعددی  در جامعه بوجود آمده که برای حل این مشکلات نیاز به برنامه ریزی دقیق داریم .

حمید ملانوری سپرست دفتر امور سیاسی انتخابات و تقسیمات کشوری با تاکید بر  داشتن برنامه ای  مناسب در زمینه مسائل فرهنگی و اجتماعی جامعه اظهار داشت : به دلیل ارتباطات استانداری با سیاسیون و فعالان حوزه اجتماعی امیدواریم فعالیت های فرهنگی و اجتماعی در سطح استان کارآمد باشند .

حمید ملانوری با اشاره به جمع آوری متکدیان در استان کرمان بیان کرد : یک سازمان یا نهاد به تنهایی نمی تواند در کاهش  مسائل و مشکلات اجتماعی نقش داشته باشند و این نیازمند تعامل و همکاری همه اقشار مردم و سازمان های اجتماع محور می باشد .