ملاقات عمومی مدیر کل بهزیستی استان کرمان با تعدادی از مددجویان تحت حمایت انجام شد

 مدیرکل بهزیستی استان کرمان با بیش از 14 مددجو تحت حمایت بهزیستی در محل اداره بهزیستی شهرستان کرمان دیدار و گفت و گو کرد .

 به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان در راستای بررسی و برطرف نمودن مشکلالت مددجویان تحت حمایت بهزیستی عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی کرمان با تعدادی از مددجویان متقاضی ملاقات و جهت رفع مشکلات آنان دستورات مقتضی صادر شد .