فونت درشت تر      فونت کوچک تر

آیین تودیع و معارفه رئیس اداره نیروی انسانی بهزیستی استان کرمان برگزار شد

مراسم  تودیع و معارفه رئیس اداره نیروی انسانی بهزیستی استان کرمان با حضور مدیر کل ،معاون پشتیبانی و کارشناسان حوزه نیروی انسانی در محل دفتر مدیرکل بهزیستی استان کرمان انجام شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان عباس صادق زاده با تقدیر و تشکر از زحمات و تلاش های چندین ساله علی ترک زاده در سمت ریاست منابع انسانی گفت : باید  در راستای پیشرفت و  موفقیت سازمان از همه ظرفیت ها برای رویکرد جدید استفاده نماییم .

عباس صادق زاده با تاکید بر حمایت های قانونی برای کمک و رفع مشکلات کارکنان سازمان و گروه های هدف اظهار داشت : در حوزه نیروی انسانی به دلیل حجم پیچیده کار و مطالبات مردمی باید از طریق برنامه و اندیشه جدید برای رسیدن به اهداف سازمانی این نگاه را پوشش دهیم .

در پایان علی ترک زاده تودیع و رحیمه عامری به عنوان رئیس اداره نیروی انسانی بهزیستی استان کرمان معرفی شد .