فونت درشت تر      فونت کوچک تر

مراسم تودیع و معارفه رئیس اداره خدمات و کارپردازی بهزیستی استان کرمان انجام شد

آیین تودیع و معارفه رئیس اداره خدمات و کارپردازی  بهزیستی استان کرمان با حضور مدیر کل، معاون پشتیبانی و منابع انسانی  و رئیس امور مالی بهزیستی ،در محل دفتر مدیر کل بهزیستی استان کرمان برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی کرمان با بیان اینکه اداره خدمات و کارپردازی نقش اساسی در اهداف یک سازمان دارد اظهار داشت : این اداره با ماموریت های زیاد و مطالبات جامعه یکی از اداراتی می باشد که در هر سازمانی نقش اساسی ایفا می کند .

عباس صادق زاده از خدمات ارزنده مهدی کرباسی تقدیر و همچنین وحید طهماسبی را به عنوان رئیس اداره خدمات و کارپردازی بهزیستی استان کرمان معرفی نمود .