فونت درشت تر      فونت کوچک تر

مدیر کل بهزیستی استان کرمان مطرح کرد : همه سازمان ها باید با رویکردی جدیددر مسائل اجتماعی ورود پیداکنند

دوره آموزشی کار تیمی با هدف تدوین و مرور برنامه مراقبت فرزندان دفتر شبه خانواده با حضور مدیرکل ، معاون امور اجتماعی ،معاون هماهنگی موسسات غیر دولتی و مشارکت ها ، کارشناسان حوزه اجتماعی بهزیستی کرمان و کارشناس دفتر شبه خانواده سازمان بهزیستی کشور در محل سالن ارشاد  بهزیستی استان کرمان برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی کرمان با بیان اینکه همه سازمان ها باید با رویکردی جدیددر مسائل اجتماعی ورود پیداکنند عنوان کرد :  سازمان بهزیستی به عنوان متولی مسائل اجتماعی برای انجام ماموریت های  سازمانی خود باید طرح هایی نو ارائه دهد .

عباس صادق زاده با اشاره به مسئولیت های سنگین سازمان بهزیستی گفت : برای تربیت فرزندان مراکز تحت حمایت باید آموزش های کارآمد با اثر بخشی مثبت در راستای مسئولیت پذیری این افراد در جامعه  ، در دستور کار قرار گیرد .

وی با تاکید بر مراقبت های علمی و فراتر از قواعد سازمانی نسبت به تربیت و آموزش فرزندان اظهار داشت : ضمن استفاده از ظرفیت های موجود از طریق فکر ،خلاقیت و نوآوری به تربیت صحیح فرزندان و رفع مشکلات آنان از طریق آموزش های روانشناسی و مهارت های خوب زندگی را طراحی نماییم .