فونت درشت تر      فونت کوچک تر

در بازدید مدیر کل بهزیستی استان کرمان از منطقه زلزله زده کوهبنان به خانواده های تحت حمایت بسته های حمایتی اهداء شد

مدیر کل و ذیحساب بهزیستی استان کرمان ،رئیس اداره بهزیستی شهرستان کوهبنان ،نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی و فرماندار از منطقه زلزله زده کوهبنان و منازل معلولین و مددجویان بازدید نمودند .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان عباس صادق زاده ضمن دلجویی از معلولین و مددجویان زلزله زده شهرستان کوهبنان اقلام مورد نیاز شامل سبد مواد غذایی ،پتو ،بسته های حمایتی و بهداشتی را به آنان اهداء نمودند.