فونت درشت تر      فونت کوچک تر

جلسه مناسب سازی و مشارکتهای مردمی به صورت همزمان در محل فرمانداری شهرستان رابر تشکیل شد

کمیته  مناسب سازی و شوارای مشارکتهای مردمی شهرستان رابر با حضورمعاونین سیاسی و عمرانی فرماندارو سایرمسئولین شهرستان بصورت همزمان در محل فرمانداری شهرستان رابر  برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان به نقل از رابر نجمه سالاری رئیس اداره بهزیستی رابر بابیان اینکه یکی از اهداف بهزیستی ارتقاء خدمات کمی و کیفی به مددجویان می باشد عنوان کرد : تا پایان سال جاری اولین موسه خیریه این شهرستان راه اندازی می شود.

محسنی معاون سیاسی –اجتماعی فرماندار با اشاره به نبود تشکل سازمان یافته برای جلب مشارکت های خیرین در شهرستان رابر گفت : میتوان با استفاده از ظرفیت عمومی شهرستان درراه جلب حمایت و مشارکت نسبت به جامعه هدف بهزیستی اقدام نمود.

امیرتیموری معاونت عمرانی و برنامه ریزی فرماندار هدف از مناسب سازی ادارات دولتی و مکانهای عمومی ایجاد دسترسی آسان همه اقشارجامعه به ویژه معلولین از امکانات موجود دانست و اظهار داشت : مسئولان باید امکانات و خدمات شهری را برای دسترسی آسان  جانبازان ، معلولان ،  سالمندان و کلیه افراد کم توان را در جامعه فراهم نمایند .