فونت درشت تر      فونت کوچک تر

تشکیل جلسه شورای سالمندی در استانداری کرمان


جلسه شورای سالمندی  با حضور مدیر کل و معاون امور توانبخشی بهزیستی  استان کرمان ، مدیر کل امور اجتماعی -فرهگی استانداری  و اعضاء شورای سامندان در محل استانداری استان کرمان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان آخرین جلسه شورای سالمندی در سال 1396 در محل استانداری کرمان و با حضور اعضاء این شورا تشکیل گردید که در ابتدای جلسه موسی پور مدیر کل اجتماعی استانداری ضمن تقدیر از تلاشهای انجام شده درخصوص تامین شرایط بهتر برای سالمندان توسط ارگانها و نهادهای مسئول طی سخنانی کوتاه گفت : لازم است در کنار سایر اقدامات و برنامه های درحال اجرا تلاش کنیم .
باتوجه به شرایط جامعه افراد جامعه علی الخصوص افراد میانسال جهت ورود برنامه ریزی شده و سالم به مرحله سالمندی زندگی خویش وارد شوند.
عباس صادق زاده مدیرکل بهزیستی استان کرمان نیز ضمن تقدیر از تلاشهای انجام شده عنوان داشت باتوجه به اینکه ورود به دوره سالمندی در جامعه به طور محسوس درحال پیشرفت است و این موضوع هزینه ها و تبعاتی در صورت عدم برنامه ریزی علمی و دقیق برای جامعه خواهد داشت لازم است درخصوص فرهنگ سازی ورود سالم به مرحله سالمندی برای همه اقشار جامعه علی الخصوص میان سالان تلاش و برنامه ریزی بیشتری صورت پذیرد.

 صادق زاده اظهار داشت :از آنجا که روند خدمات رسانی و فرهنگ سازی در زمینه حضور سالمندان در جامع رو به تغییر بوده بایستی در زمینه تأسیس مراکز روزانه خدمت رسانی به سالمندان سرعت بیشتری داشته باشیم و درجهت ارائه خدمات توانبخشی از راه دور درهمه ابعاد توسط نهادهای مربوطه تلاش مضاعفی نماییم، وهمچنین از ایده ارائه خدمات خیرخواهانه در بعد روانی و عاطفی توسط خیرین داوطلب دراین زمینه برنامه ریزی نمائیم.