فونت درشت تر      فونت کوچک تر

تقدیرآیت الله سید یحیی جعفری از خدمات ارزنده و شایسته دکتر عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی استان کرمان