فونت درشت تر      فونت کوچک تر

جمع خوانی ترتیل قرآن کریم توسط کارکنان بهزیستی شهرستان کرمان در ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه پر فضیلت رمضان برنامه جمع خوانی ترتیل قرآن کریم برای ختم یک جزء در ماه مبارک رمضان هر روز از ساعت 7:00 الی 7:30  با حضور کارکنان  در محل نماز خانه بهزیستی شهرستان کرمان برگزار میشود.

به گزارش روابط عموی اداره کل بهزیستی استان کرمان علی مختاری  معاون اجرایی بهزیستی شهرستان کرمان  گفت:این برنامه با هدف رشد و شکوفایی معنوی کارکنان و انس با قرآن کریم و همچنین احیای سنت اسلامی تلاوت روزانه کلام وحی و مشارکت عمومی همکاران در ترتیل کلام الله مجید در ماه مبارک رمضان برگزار می شود .