فونت درشت تر      فونت کوچک تر

حضور مدیر کل بهزیستی استان کرمان در محفل انس با قرآن فرزندان شبه خانواده شهرستان زرند

محفل انس با قرآن کریم فرزندان شبه خانواده تحت حمایت بهزیستی شهرستان زرندبا حضور مدیرکل و معاون امور اجتماعی بهزیستی استان کرمان ، رئیس اداره بهزیستی زرند ، فرماندارو جمعی از مسئولین ادارات در مسجد ابوالفضل شهرستان زرند برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان به نقل از زرند در بیست و هشتمین روز از ماه مبارک رمضان محفل انس با قرآن فرزندان شبه خانواده تحت حمایت بهزیستی زرند برگزار شد .