فونت درشت تر      فونت کوچک تر

حضور باشکوه مسئولان ،کارکنان و گروه های هدف بهزیستی استان کرمان در راهپیمایی 22 بهمن

مسئولان ،کارکنان ،گروه های هدف و مهدهای کودک تحت نظارت بهزیستی استان کرمان در راهپیمایی 22 بهمن 1396 شرکت نمودند .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان : به همت بهزیستی استان کرمان و همکاری کانون توسعه و همیاری مهدهای کودک تحت نظارت با دائر کردن ایستگاه شادی در مسیر راهپیمایی 22 بهمن با اجرای برنامه های فرهنگی و هنری از کودکان در مسیر راهپیمایی استقبال شد .