رزومه مدیرکل

نام: عباس     نام و نام خانوادگی : صادق زاده     تحصیلات : دانشجوی دکترا (PHD)مدیریت توسعه دانشگاه بین المللی میسور    هندوستان   

- سوابق اجرایی

1-    رئیس اداره اوقاف زرند    71/1/1    78/8/3
2-    رئیس اداره پذیرش و هماهنگی اداره کل بهزیستی        
3-    سرپرست اداره خدمات اداره کل بهزیستی     79/3/17  لغایت 79/5/5
4-    سرپرست بهزیستی شهرستان کرمان  79/5/5 لغایت    85/1/1
5-    رئیس اداره بهزیستی شهرستان کرمان    رسمی 85/1/1 لغایت    85/5/5
6-    معاون پشتیبانی و منابع انسانی بهزیستی استان کرمان 85/5/5 لغایت    86/2/26
7-    مدیرکل بهزیستی استان کرمان  86/2/26 لغایت          88/11/1
8-    رئیس مرکز جامع علمی و کاربردی بهزیستی  2/26/ 86    89/6/1

   - انتشارات و مقالات
1-    بررسی و مقایسه ساگازی اجتماعی بین دختران مراکز شبه خانواده با دختران معمولی (82)
2-    بررسی و مقایسه مفهوم بقاء طول در کودکان 6 و 7 ساله براساس نظر پیاژه
3-    بررسی تعدادی از عوامل فرار دختران از خانه (82)
4-    شناخت سیر تکوینی رشد جسمی و اجتماعی کودکان
5-    وضعیت روانی نوجوانان مراکز شبه خانواده در شهرستان رفسنجان براساس پرسشنامه شخصیتی MMPI
6-    بررسی پدیده آمار طلاق در شهرستان زرند (83)
7-    بررسی مشکلات رفتاری کودکان پیش دبستانی خانواده های یتیم و عادی (85)
8-    بررسی و میزان مشکلات خانوادگی کودکان عقب مانده ذهنی و شناسایی عوامل مرتبط با آن
9-    بررسی عوامل موثر بر خودکشی (خودسوزی) در کرمان
10-  بررسی و مقایسه آگاهی و نگرش والدین دارای معلول ذهنی و والدین بدون معلول ذهنی (82)
11-  ترجمه مقاله عدالت اداری در مدارس
12-  ترجمه مقاله تاثیر عدالت مفهومی بر روی واکنشهای احساسی مصرف کنندگان
13-  بررسی بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی و فرسودگی شغل کارکنان سازمان بهزیستی کرمان
14-  بررسی عوامل موثر در عزت نفس مدیران مدارس کرمان
15-  بررسی مهارتهای ارتباطی مدیران و عزت نفس کارکنان و تاثیر آن در موفقیت سازمانی
16-  مروری بر مدیریت توسعه در ایران چاپ شده در مجله علمی اکونومیست
17- همکاری در تهیه و تدوین رشته مددکاری پودمانی مراکز علمی و کاربردی کشور