Menu

اداره کل بهزیستی  استان کرمان در نظر دارد تا بر اساس مجوز کمیسیون ماده 2 استان از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام به فروش 5 دستگاه خودرو قابل پلاک گذاری نماید لذا متقاضیان محترم می توانند
1- از تاریخ درج آگهی به مدت 10 روز صبح ها از ساعت 8 الی 12 و عصرها از ساعت 16 الی 19 به نشانی کیلومتر 7 جاده تهران روبروی کارخانه نساجی بافته ها داخل کوچه مرکز TC درب اول سمت چپ از خودرو ها بازدید نمایند
2-متقاضیان می بایست از تاریخ درج آگهی به مدت 10 روز در ساعات اداری پاکت پیشنهادی خود را تحویل دبیر خانه سازمان بهزیستی استان نمایند
3-متقاضیان میبایست ده درصد قیمت پیشنهادی خود را به حساب    2173453802005 بنام تمرکز وجوه سپرده بهزیستی واریز و اصل فیش داخل پاکت پیشنهادی تحویل نماید
جهت اطاع بیشتر با شماره تلفن2101073 واحد اموال تماس حاصل فرمائید

 

نوع خودرو         شماره شهربانی            مدل             رنگ                 شماره موتور          شماره شاسی
پیکان               45-625 الف 12           1377        سفید روغنی       11158177178           81579381    
پیکان               45-619 الف 12           1381        سفید روغنی       11158177677           81579471
پیکان               45-182 الف 12           1379        سفید روغنی       11127980239         0079484652
پیکان               45-652 الف 12           1381        سفید روغنی       11127745707           77448384
پژو آردی           45-168 الف 11           1383       طوسی روغنی      11783026962           83127104

بخشنامه های شهریه مهدهای کودک از مهرماه 1394

فراخوان تاسيس مراکز غير دولتي

فراخوان طرح ترویج سبک زندگی سالم

لیست نتایج آزمون علمی حرفه ای ویژه روانشناسان و مشاوران تحت نظارت

Go to top