فونت درشت تر      فونت کوچک تر

عنوان خدمات

 خدمات معاونت امور اجتماعی

پرداخت کمک هزینه تغذیه زنان باردار و دارای فرزند شیرخوار خانواده های تحت پوشش  ارائه خدمات مددکاری به فرزندان تحت پوشش در خانواده  ارائه خدمات مددکاری به خانواده های تحت پوشش  ارائه خدمات مشاوره و مداخله به زوجین متقاضی طلاق  خدمات حمایتی و اموزشی کودک و خانواده     
 ارائه خدمات نگهداری و مراقبت فرزندان بی سرپرست و بدسرپرست  ارائه خدمات اماده سازی در خصوص ترخیص فرزندان به جامعه  ارائه خدمات تربیتی به کودکان و نوجوانان دارای مشکلات عاطفی تربیتی در مراکز تربیتی  فرزند خواندگی  ارائه خدمات نگهداری و مراقبتی کودکان خیابانی و کار     
ارائه خدمات مشاوره به افراد هویت جنسی   ارائه خدمات حمایتی به زنان در معرض خشونت و خشونت دیده اموزش مهارتهای حرفه ای به فرزندان 15 به بالا تحت پوش سازمان اموزش کارشناسان و اعضا ی گروههای همیار  اموزش به زنان و دختران و کودکان خیابانی اسیب دیده و در معرض اسیب       
طرح کمک به سلامت روانی و جسمی زنان و خانواده های نیازمند   اموزش مهارتهای زندگی به زنان سرپرست خانوار و اعضا   ارائه اموزشهای دفاع ازخود در خانه های امن به زنان خشونت دیده  اماده سازی شغلی خانواده های تحت پوشش   اموزش نیروی انسانی دولتی و غیر دولتی همکار با سازمان     
  ارائه خدمات مشاوره به خانواده های فرزند پذیر حمایت بیمه ای زنان و دختران در معرض اسیب و اسیب دیده   پرداخت سرمایه کار بلاعوض به خانواده های تحت پوشش  پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی زنان تحت پوشش شهری ارائه سبد غذایی به خانوادهای زنان سرپرست      
 اگاه سازی در خصوص اسیب های اجتماعی و پیامد های ان  بیمه روستایی زنان و دختران عشایر   پرداخت مستمری به خانواده های تحت پوشش  پرداخت هزینه تحصیلی دانشگاه به دانشجویان جامعه هدف  پرداخت کمک هزینه حرفه اموزی     
ارائه خدمات حمایتی به دختران در معرض اسیب  ارائه شیر خشک به نوزادان جامعه هدف  پرداخت یارانه به مراکز غیر دولتی پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانش اموزان تحت پوشش   پرداخت کمک هزینه در راه ماندگان     
 بستر سازی فرهنگی خانواده های فاقد فرزند  ارائه خدمات اجتماعی به خانواده های نیازمند دارای چند قلو  پرداخت کمک هزینه ودیعه مسکن   پرداخت کمک هزینه تهیه لوازم ضروری زندگی جامعه هدف  پرداخت کمک هزینه کفن و دفن      
 ارائه خدمات حمایتی به دختران و زنان اسیب دیده   کمک هزینه تهیه پوشاک  پرداخت کمک هزینه امور فرهنگی تربیتی ورزشی  پرداخت کمک هزینه ارتقا سطح بهداشت خانواده پرداخت کمک هزینه حق الوکاله       
 پرداخت کمک هزینه درمان به جامع هدف برنامه گروههای همیار زنان سرپرست خانوار طرح توانمندسازی اجتماع محور برنامه تامین مالی خرد تامین بیمه تامین اتیه فرزندان     

 خدمات توانبخشی

 

آموزش کارکنان شاغل درمراکز غیر دولتی توانبخشی  ارائه خدمات توانبخشی درمنزل به معلولان ، سالمندان و
بیماران روانی مزمن
 تامین و واگذاری وسایل کمک توانبخشی به معلولین
جسمی حرکتی و افراد دارای اختلالات بینایی و شنوایی
پرداخت مستمری حق پرستاری به افراد آسیب نخاعی  
 پرداخت سهم بیمه کار فرمایی پرسنل مراکز شبانه روزی  واگذاری پرونده های معلولان به بخش غیردولتی  معافیت از پرداخت حق انشعاب آب،گاز و ... جهت
مددجویان تحت پوشش
تایید صلاحیت جهت دریافت پلاک ویژه معلولین  
 ارائه خدمات توانبخشی درمنزل به معلولان ، سالمندان و بیماران روانی مزمن  واگذاری پرونده های معلولان به بخش غیردولتی  آگاه سازی آحاد مردم امنیت غذایی افراد مبتلا به فنیل کتونوریا (PKU 
 توانبخشی مبتنی بر خانواده ارائه خدمات آموزش حرفه ای در مراکز غیردولتی به
معلولین نیازمند مهارت آموزی 
ارایه آموزش به گروه ها با نیازهای خاص ) معلولین وخانواده  ارائه تسهیلات معافیت سربازی جهت یکی از
فرزندان ذکور زنان سرپرست خانوار تحت پوشش  
 ارائه خدمات توانبخشی مراقبتی در مراکز شبانه روزیبه
معلولان ، سالمندان و بیماران روانی مزمن
ارائه خدمات آموزشی و توانبخشی در مراکز روزانه به
سالمندان، معلولان، بیماران روانی مزمن 
پرداخت کمک هزینه ایاب و ذهاب معلولین  پرداخت سرمایه کار به گروه های خاص ) خوداشتغالی  
 ارائه خدمات توانبخشی مراقبتی در مراکز شبانه روزی) به
معلولان ، سالمندان و بیماران روانی مزمن(
ارائه خدمات غربالگری، تشخیص و مداخله در اختلالات
طیف اتیسم 
احراز صلاحیت دریافت خدمات حمایتی  تایید صلاحیت تشخیص نوع و تعیین شدت معلولیت  
 ارائه خدمات تیم توانبخشی به معلولان ذهنی در منزل ارائه خدمات حرفه ای در کارگاه های تولیدی حمایتی   ارایه آموزش به گروه های خودیار، همیار و تسهیگران  خدمت جدید 
 ارائه خدمات تیم توانبخشی به معلولان جسمی حرکتی در منزل ارائه خدمات هنردرمانی در مراکز روزانه به معلولان  ارایه آموزش به گروه های خودیار، همیار و تسهیگران محلی   خدمت جدید 
 ارائه خدمات تیم توانبخشی به سالمندان در منزل  کمک به کودکان ناشنوای نیازمند به کاشت حلزون پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانش آموزان معلول نیازمند   خدمت جدید 
 کمک هزینه نگهداری به معلولان ، سالمندان و بیماران
روانی مزمن در منزل) مستمری(
ارزیابی و ارایه خدمات توانبخشی به افراد کم بینا (low Vision)  پرداخت کمک موردی مناسب سازی مسکن و خودرو خدمت جدید  

هیج مقاله ای در این دسته موجود نیست ، اگر نام زیر دسته ها نمایش داده می شود، آن ها شامل مقالاتی هستند.